Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Đức Minh

[ad_1]

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Đức Minh

Doanh Nghiep TN Xay Dung Thuong Mai Duc Minh
Mã Số Thuế: 2700712373
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khối 11 – Thị trấn Bình Minh – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 07-07-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-07-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Minh
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Đức Minh

Mã số thuế của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Đức Minh?

✓ Trả lời: 2700712373

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Đức Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Đức Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Đức Minh?

✓ Trả lời: Khối 11 – Thị trấn Bình Minh – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Đức Minh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Minh

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thương Mại Đức Minh?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]