Doanh Nghiệp TN Khách Sạn Hoàng Gia

[ad_1]

Doanh Nghiệp TN Khách Sạn Hoàng Gia

Doanh Nghiep TN Khach San Hoang Gia
Mã Số Thuế: 2700115761
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 6, đường Lê Đại Hành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 25-09-1996
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-09-1996
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 1996
Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Bình Phạm Văn Bình
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp TN Khách Sạn Hoàng Gia

Mã số thuế của Doanh Nghiệp TN Khách Sạn Hoàng Gia?

✓ Trả lời: 2700115761

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp TN Khách Sạn Hoàng Gia?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp TN Khách Sạn Hoàng Gia chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp TN Khách Sạn Hoàng Gia?

✓ Trả lời: Số 6, đường Lê Đại Hành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp TN Khách Sạn Hoàng Gia là ai?

✓ Trả lời: Phạm Văn Bình Phạm Văn Bình

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp TN Khách Sạn Hoàng Gia?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]