Doanh Nghiệp TN Đá Mỹ Nghệ Tuấn Hùng

[ad_1]

Doanh Nghiệp TN Đá Mỹ Nghệ Tuấn Hùng

Doanh Nghiep TN Da My Nghe Tuan Hung
Mã Số Thuế: 2700667152
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Tân Dưỡng – Xã Ninh Vân – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 29-03-2013
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-03-2013
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2013
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Hùng
Ngành nghề chính: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp TN Đá Mỹ Nghệ Tuấn Hùng

Mã số thuế của Doanh Nghiệp TN Đá Mỹ Nghệ Tuấn Hùng?

✓ Trả lời: 2700667152

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp TN Đá Mỹ Nghệ Tuấn Hùng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp TN Đá Mỹ Nghệ Tuấn Hùng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp TN Đá Mỹ Nghệ Tuấn Hùng?

✓ Trả lời: Thôn Tân Dưỡng – Xã Ninh Vân – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp TN Đá Mỹ Nghệ Tuấn Hùng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Hùng

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp TN Đá Mỹ Nghệ Tuấn Hùng?

✓ Trả lời: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

[ad_2]