Doanh Nghiệp TN Công Nghệ Và ứng Dụng Vạn Phúc

[ad_1]

Doanh Nghiệp TN Công Nghệ Và ứng Dụng Vạn Phúc

Doanh Nghiep TN Cong Nghe Va ung Dung Van Phuc
Mã Số Thuế: 2700708391
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Phạm Thận Duật – Phường Ninh Sơn – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 11-04-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-04-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Trần Minh Đức Trần Minh Đức
Ngành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp TN Công Nghệ Và ứng Dụng Vạn Phúc

Mã số thuế của Doanh Nghiệp TN Công Nghệ Và ứng Dụng Vạn Phúc?

✓ Trả lời: 2700708391

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp TN Công Nghệ Và ứng Dụng Vạn Phúc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp TN Công Nghệ Và ứng Dụng Vạn Phúc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp TN Công Nghệ Và ứng Dụng Vạn Phúc?

✓ Trả lời: Đường Phạm Thận Duật – Phường Ninh Sơn – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp TN Công Nghệ Và ứng Dụng Vạn Phúc là ai?

✓ Trả lời: Trần Minh Đức Trần Minh Đức

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp TN Công Nghệ Và ứng Dụng Vạn Phúc?

✓ Trả lời: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

[ad_2]