Doanh Nghiệp TN Chế Biến Cói Đức Thắng

[ad_1]

Doanh Nghiệp TN Chế Biến Cói Đức Thắng

Doanh Nghiep TN Che Bien Coi Duc Thang
Mã Số Thuế: 2700607918
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 7A – Xã Kim Chính – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 11-05-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-05-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Lâm Đức Thắng Lâm Đức Thắng
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp TN Chế Biến Cói Đức Thắng

Mã số thuế của Doanh Nghiệp TN Chế Biến Cói Đức Thắng?

✓ Trả lời: 2700607918

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp TN Chế Biến Cói Đức Thắng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp TN Chế Biến Cói Đức Thắng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp TN Chế Biến Cói Đức Thắng?

✓ Trả lời: Xóm 7A – Xã Kim Chính – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp TN Chế Biến Cói Đức Thắng là ai?

✓ Trả lời: Lâm Đức Thắng Lâm Đức Thắng

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp TN Chế Biến Cói Đức Thắng?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

[ad_2]