Đoàn Văn Mạnh

[ad_1]

Đoàn Văn Mạnh

Doan Van Manh
Mã Số Thuế: 2700727362
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1 – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-12-2014
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Mạnh
Ngành nghề chính: Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Đoàn Văn Mạnh

Mã số thuế của Đoàn Văn Mạnh?

✓ Trả lời: 2700727362

Số điện thoại liên hệ Đoàn Văn Mạnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Đoàn Văn Mạnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Đoàn Văn Mạnh?

✓ Trả lời: 1 – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của Đoàn Văn Mạnh là ai?

✓ Trả lời: Đoàn Văn Mạnh

Ngành nghề chính của Đoàn Văn Mạnh?

✓ Trả lời: Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]