Đoạn Quản lý giao thông số 2

[ad_1]

Đoạn Quản lý giao thông số 2

Doan Quan ly giao thong so 2
Mã Số Thuế: 2700224993
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Km 3, đường Nguyễn Huệ, Phường nam bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-07-1994
Tổng số nhân viên trong công ty: 142
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Đoạn Quản lý giao thông số 2

Mã số thuế của Đoạn Quản lý giao thông số 2?

✓ Trả lời: 2700224993

Số điện thoại liên hệ Đoạn Quản lý giao thông số 2?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Đoạn Quản lý giao thông số 2 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Đoạn Quản lý giao thông số 2?

✓ Trả lời: Km 3, đường Nguyễn Huệ, Phường nam bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Đoạn Quản lý giao thông số 2 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai

Ngành nghề chính của Đoạn Quản lý giao thông số 2?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[ad_2]