DNTN xăng dầu Ninh thiện

[ad_1]

DNTN xăng dầu Ninh thiện

DNTN xang dau Ninh thien
Mã Số Thuế: 2700226694
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Khánh thiện – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 20-05-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Phượng
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới DNTN xăng dầu Ninh thiện

Mã số thuế của DNTN xăng dầu Ninh thiện?

✓ Trả lời: 2700226694

Số điện thoại liên hệ DNTN xăng dầu Ninh thiện?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN xăng dầu Ninh thiện chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN xăng dầu Ninh thiện?

✓ Trả lời: Xã Khánh thiện – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của DNTN xăng dầu Ninh thiện là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Xuân Phượng

Ngành nghề chính của DNTN xăng dầu Ninh thiện?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]