DNTN Vận Tải Thủy Thế Anh

[ad_1]

DNTN Vận Tải Thủy Thế Anh

DNTN Van Tai Thuy The Anh
Mã Số Thuế: 2700946999
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm Phong Tĩnh, Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 28-09-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-09-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Trần Thế Anh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Vận Tải Thủy Thế Anh

Mã số thuế của DNTN Vận Tải Thủy Thế Anh?

✓ Trả lời: 2700946999

Số điện thoại liên hệ DNTN Vận Tải Thủy Thế Anh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Vận Tải Thủy Thế Anh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Vận Tải Thủy Thế Anh?

✓ Trả lời: Xóm Phong Tĩnh, Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của DNTN Vận Tải Thủy Thế Anh là ai?

✓ Trả lời: Trần Thế Anh

Ngành nghề chính của DNTN Vận Tải Thủy Thế Anh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]