DNTN Thế Hệ Hưng

[ad_1]

DNTN Thế Hệ Hưng

DNTN The He Hung
Mã Số Thuế: 2700565601
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 13-05-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-05-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Đức Đinh Văn Đức
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Thế Hệ Hưng

Mã số thuế của DNTN Thế Hệ Hưng?

✓ Trả lời: 2700565601

Số điện thoại liên hệ DNTN Thế Hệ Hưng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Thế Hệ Hưng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Thế Hệ Hưng?

✓ Trả lời: Thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của DNTN Thế Hệ Hưng là ai?

✓ Trả lời: Đinh Văn Đức Đinh Văn Đức

Ngành nghề chính của DNTN Thế Hệ Hưng?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác

[ad_2]