DNTN khách sạn và xây dựng Thanh Bình

[ad_1]

DNTN khách sạn và xây dựng Thanh Bình

DNTN khach san va xay dung Thanh Binh
Mã Số Thuế: 2700117737
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phố Phúc Trực – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 03-09-1996
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-10-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 1996
Người đại diện pháp luật: Lê Trọng Uý Lê Trung Uý
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN khách sạn và xây dựng Thanh Bình

Mã số thuế của DNTN khách sạn và xây dựng Thanh Bình?

✓ Trả lời: 2700117737

Số điện thoại liên hệ DNTN khách sạn và xây dựng Thanh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN khách sạn và xây dựng Thanh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN khách sạn và xây dựng Thanh Bình?

✓ Trả lời: Phố Phúc Trực – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của DNTN khách sạn và xây dựng Thanh Bình là ai?

✓ Trả lời: Lê Trọng Uý Lê Trung Uý

Ngành nghề chính của DNTN khách sạn và xây dựng Thanh Bình?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]