DNTN KD xăng dầu Ninh Thiện

[ad_1]

DNTN KD xăng dầu Ninh Thiện

DNTN KD xang dau Ninh Thien
Mã Số Thuế: 2700138857
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khánh Thiện – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 20-05-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 1
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Phượng
Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới DNTN KD xăng dầu Ninh Thiện

Mã số thuế của DNTN KD xăng dầu Ninh Thiện?

✓ Trả lời: 2700138857

Số điện thoại liên hệ DNTN KD xăng dầu Ninh Thiện?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN KD xăng dầu Ninh Thiện chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN KD xăng dầu Ninh Thiện?

✓ Trả lời: Khánh Thiện – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của DNTN KD xăng dầu Ninh Thiện là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Văn Phượng

Ngành nghề chính của DNTN KD xăng dầu Ninh Thiện?

✓ Trả lời: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]