CTy trách nhiệm hữu hạn SX, XNK ẵnh Hồng

[ad_1]

CTy trách nhiệm hữu hạn SX, XNK ẵnh Hồng

CTy trach nhiem huu han SX, XNK anh Hong
Mã Số Thuế: 2700167248
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã đồng hướng – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 14-10-1998
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-10-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích
Ngành nghề chính: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

Những câu hỏi liên quan tới CTy trách nhiệm hữu hạn SX, XNK ẵnh Hồng

Mã số thuế của CTy trách nhiệm hữu hạn SX, XNK ẵnh Hồng?

✓ Trả lời: 2700167248

Số điện thoại liên hệ CTy trách nhiệm hữu hạn SX, XNK ẵnh Hồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của CTy trách nhiệm hữu hạn SX, XNK ẵnh Hồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của CTy trách nhiệm hữu hạn SX, XNK ẵnh Hồng?

✓ Trả lời: Xã đồng hướng – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của CTy trách nhiệm hữu hạn SX, XNK ẵnh Hồng là ai?

✓ Trả lời: Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích

Ngành nghề chính của CTy trách nhiệm hữu hạn SX, XNK ẵnh Hồng?

✓ Trả lời: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

[ad_2]