Công Ty TNHH Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Hùng

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Hùng

Tiếng Anh:

MANH HUNG COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Xay Dung Thuy Loi Manh Hung
Mã Số Thuế: 2700260053
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 5 – Xã Kim Đông – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 23-09-1997
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-09-1997
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 1997
Người đại diện pháp luật: Vũ Bá Cuông Vũ Bá Cuông
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Hùng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Hùng?

✓ Trả lời: 2700260053

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Hùng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Hùng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Hùng?

✓ Trả lời: Xóm 5 – Xã Kim Đông – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Hùng là ai?

✓ Trả lời: Vũ Bá Cuông Vũ Bá Cuông

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Thủy Lợi Mạnh Hùng?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]