Công Ty TNHH Xây Dựng Hưng Đại Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Hưng Đại Phát

Tiếng Anh:

HUNGDAIPHAT CO.,LTD

Cong Ty TNHH Xay Dung Hung Dai Phat
Mã Số Thuế: 2700614087
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 24 đường Thành Công, phố Bắc Thành – Phường Tân Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 22-12-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-09-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 30
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chung Nguyễn Hữu Chung
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Hưng Đại Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Hưng Đại Phát?

✓ Trả lời: 2700614087

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Hưng Đại Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Hưng Đại Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Hưng Đại Phát?

✓ Trả lời: 24 đường Thành Công, phố Bắc Thành – Phường Tân Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Xây Dựng Hưng Đại Phát là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hữu Chung Nguyễn Hữu Chung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Hưng Đại Phát?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]