Công Ty TNHH Vonorna

[ad_1]

Công Ty TNHH Vonorna

Tiếng Anh:

Vonorna Company Limited

Cong Ty TNHH Vonorna
Mã Số Thuế: 2700909450
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu Công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 17-08-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-08-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Chuang Chia Wei
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vonorna

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vonorna?

✓ Trả lời: 2700909450

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vonorna?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vonorna chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vonorna?

✓ Trả lời: Khu Công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Vonorna là ai?

✓ Trả lời: Chuang Chia Wei

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vonorna?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]