Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Trang Long

[ad_1]

Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Trang Long

Cong Ty TNHH Van Tai Va Thuong Mai Trang Long
Mã Số Thuế: 2700822270
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 3 – Xã Mai Sơn – Huyện Yên Mô – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 29-04-2016
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Mô
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-04-2016
Tổng số nhân viên trong công ty: 15
Năm tài chính: 2016
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Như Huyền
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Trang Long

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Trang Long?

✓ Trả lời: 2700822270

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Trang Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Trang Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Trang Long?

✓ Trả lời: Xóm 3 – Xã Mai Sơn – Huyện Yên Mô – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Trang Long là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Như Huyền

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Trang Long?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[ad_2]