Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Hải Đăng Nb

[ad_1]

Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Hải Đăng Nb

Cong Ty TNHH Van Tai Va Thuong Mai Hai Dang Nb
Mã Số Thuế: 2700715896
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Bộ Đầu – Xã Ninh An – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 14-10-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-10-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Phạm Cao Cường
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Hải Đăng Nb

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Hải Đăng Nb?

✓ Trả lời: 2700715896

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Hải Đăng Nb?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Hải Đăng Nb chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Hải Đăng Nb?

✓ Trả lời: Thôn Bộ Đầu – Xã Ninh An – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Hải Đăng Nb là ai?

✓ Trả lời: Phạm Cao Cường

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Hải Đăng Nb?

✓ Trả lời: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

[ad_2]