Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Bình Thịnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Bình Thịnh

Cong Ty TNHH Van Tai Va Thuong Mai Binh Thinh
Mã Số Thuế: 2700947833
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phù Long, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 25-10-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-10-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Bốn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Bình Thịnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Bình Thịnh?

✓ Trả lời: 2700947833

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Bình Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Bình Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Bình Thịnh?

✓ Trả lời: Thôn Phù Long, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Bình Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Đinh Văn Bốn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Bình Thịnh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]