Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Hoàng Thiên Phúc

[ad_1]

Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Hoàng Thiên Phúc

Cong Ty TNHH Van Tai Thuy Hoang Thien Phuc
Mã Số Thuế: 2700950628
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Kênh Gà, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 24-02-2023

Ngày bắt đầu hoạt động: 24-02-2023

Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Hoàng Thiên Phúc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Hoàng Thiên Phúc?

✓ Trả lời: 2700950628

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Hoàng Thiên Phúc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Hoàng Thiên Phúc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Hoàng Thiên Phúc?

✓ Trả lời: Thôn Kênh Gà, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Hoàng Thiên Phúc là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Hoàng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Hoàng Thiên Phúc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]