Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Ht

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Ht

Tiếng Anh:

HT CO., LTD

Cong Ty TNHH Tu Van Xay Dung Va Phat Trien Ht
Mã Số Thuế: 2700348149
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu Xa Liên Hậu, Phố Bình Khang – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 31-01-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 15
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Huyên Trần Văn Huyên
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Ht

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Ht?

✓ Trả lời: 2700348149

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Ht?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Ht chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Ht?

✓ Trả lời: Khu Xa Liên Hậu, Phố Bình Khang – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Ht là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Huyên Trần Văn Huyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Ht?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]