Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Hệ Thống Khí Y Tế

[ad_1]

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Hệ Thống Khí Y Tế

Tiếng Anh:

MEDIGAS

Cong Ty TNHH Trang Thiet Bi Va He Thong Khi Y Te
Mã Số Thuế: 2700273052
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số nhà 763, Đường Nguyễn Công Trứ – Phường Bích Đào – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 30-09-2005
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-09-2005
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Lệ Thúy Lê Thị Lệ Thúy
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Hệ Thống Khí Y Tế

Mã số thuế của Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Hệ Thống Khí Y Tế?

✓ Trả lời: 2700273052

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Hệ Thống Khí Y Tế?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Hệ Thống Khí Y Tế chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Hệ Thống Khí Y Tế?

✓ Trả lời: Số nhà 763, Đường Nguyễn Công Trứ – Phường Bích Đào – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Hệ Thống Khí Y Tế là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Lệ Thúy Lê Thị Lệ Thúy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Hệ Thống Khí Y Tế?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]