Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Du Lịch Quỳnh Anh

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Du Lịch Quỳnh Anh

Cong Ty TNHH Thuong Mai Van Tai Va Du Lich Quynh Anh
Mã Số Thuế: 2700719668
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: SN 579, phố Mía Đông – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 25-11-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-11-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Lưu Phạm Đức Lưu
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Du Lịch Quỳnh Anh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Du Lịch Quỳnh Anh?

✓ Trả lời: 2700719668

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Du Lịch Quỳnh Anh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Du Lịch Quỳnh Anh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Du Lịch Quỳnh Anh?

✓ Trả lời: SN 579, phố Mía Đông – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Du Lịch Quỳnh Anh là ai?

✓ Trả lời: Phạm Đức Lưu Phạm Đức Lưu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Du Lịch Quỳnh Anh?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[ad_2]