Công ty TNHH thương mại – sản xuất Minh Long

[ad_1]

Công ty TNHH thương mại – sản xuất Minh Long

Cong ty TNHH thuong mai – san xuat Minh Long
Mã Số Thuế: 2700508674
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 7A, xã Kim Chính – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 22-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-05-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 30
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Lợi Trần Xuân Lợi
Ngành nghề chính: Chăn nuôi

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH thương mại – sản xuất Minh Long

Mã số thuế của Công ty TNHH thương mại – sản xuất Minh Long?

✓ Trả lời: 2700508674

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH thương mại – sản xuất Minh Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH thương mại – sản xuất Minh Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH thương mại – sản xuất Minh Long?

✓ Trả lời: Xóm 7A, xã Kim Chính – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH thương mại – sản xuất Minh Long là ai?

✓ Trả lời: Trần Xuân Lợi Trần Xuân Lợi

Ngành nghề chính của Công ty TNHH thương mại – sản xuất Minh Long?

✓ Trả lời: Chăn nuôi

[ad_2]