Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà Đẹp An Phát 2

[ad_1]

Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà Đẹp An Phát 2

Tiếng Anh:

AN PHAT 2 BEAUTY DESIGN COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Thiet Ke Nha Dep An Phat 2
Mã Số Thuế: 2700946614
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đào Công, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 19-09-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-09-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: HOÀNG ĐÌNH HIỆU
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà Đẹp An Phát 2

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà Đẹp An Phát 2?

✓ Trả lời: 2700946614

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà Đẹp An Phát 2?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà Đẹp An Phát 2 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà Đẹp An Phát 2?

✓ Trả lời: Thôn Đào Công, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà Đẹp An Phát 2 là ai?

✓ Trả lời: HOÀNG ĐÌNH HIỆU

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà Đẹp An Phát 2?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]