Công Ty TNHH Thể Dục Phương Linh

[ad_1]

Công Ty TNHH Thể Dục Phương Linh

Cong Ty TNHH The Duc Phuong Linh
Mã Số Thuế: 2700819077
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 2, Phố Tân An – Phường Tân Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 24-02-2016
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-02-2016
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2016
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Ngàn
Ngành nghề chính: Giáo dục thể thao và giải trí

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thể Dục Phương Linh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thể Dục Phương Linh?

✓ Trả lời: 2700819077

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thể Dục Phương Linh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thể Dục Phương Linh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thể Dục Phương Linh?

✓ Trả lời: Đường 2, Phố Tân An – Phường Tân Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Thể Dục Phương Linh là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Ngàn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thể Dục Phương Linh?

✓ Trả lời: Giáo dục thể thao và giải trí

[ad_2]