Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bao Bì Thành Vinh

[ad_1]

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bao Bì Thành Vinh

Tiếng Anh:

THANH VINH TRADE PACKAGING AND PRODUCTION COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH San Xuat Va Thuong Mai Bao Bi Thanh Vinh
Mã Số Thuế: 2700912622
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm Vinh Ngoại, Xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 30-09-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-09-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bao Bì Thành Vinh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bao Bì Thành Vinh?

✓ Trả lời: 2700912622

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bao Bì Thành Vinh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bao Bì Thành Vinh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bao Bì Thành Vinh?

✓ Trả lời: Xóm Vinh Ngoại, Xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bao Bì Thành Vinh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Tâm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bao Bì Thành Vinh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]