Công Ty TNHH Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Leadvisors

[ad_1]

Công Ty TNHH Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Leadvisors

Tiếng Anh:

LEADVISORS AMC CO., LTD

Cong Ty TNHH Quan Ly Va Khai Thac Tai San Leadvisors
Mã Số Thuế: 2700669551
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 86, Đường Nguyễn Du, Phố Trung Tự – Phường Nam Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 12-07-2013
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-07-2013
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2013
Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Oanh Ngô Thị Oanh
Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Leadvisors

Mã số thuế của Công Ty TNHH Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Leadvisors?

✓ Trả lời: 2700669551

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Leadvisors?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Leadvisors chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Leadvisors?

✓ Trả lời: Số 86, Đường Nguyễn Du, Phố Trung Tự – Phường Nam Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Leadvisors là ai?

✓ Trả lời: Ngô Thị Oanh Ngô Thị Oanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Leadvisors?

✓ Trả lời: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

[ad_2]