Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Thanh Khuyên

[ad_1]

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Thanh Khuyên

Cong Ty TNHH Phat Trien Giao Duc Thanh Khuyen
Mã Số Thuế: 2700951981
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Lạc Uyển, Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 31-03-2023

Ngày bắt đầu hoạt động: 31-03-2023

Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khuyên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Thanh Khuyên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Thanh Khuyên?

✓ Trả lời: 2700951981

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Thanh Khuyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Thanh Khuyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Thanh Khuyên?

✓ Trả lời: Thôn Lạc Uyển, Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Thanh Khuyên là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Khuyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Thanh Khuyên?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]