Công ty TNHH Nam Sơn

[ad_1]

Công ty TNHH Nam Sơn

Cong ty TNHH Nam Son
Mã Số Thuế: 2700269257
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 181 Phố Bắc Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 28-02-2001
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-03-2001
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2001
Người đại diện pháp luật: Quách Thanh Sơn
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Nam Sơn

Mã số thuế của Công ty TNHH Nam Sơn?

✓ Trả lời: 2700269257

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Nam Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Nam Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Nam Sơn?

✓ Trả lời: 181 Phố Bắc Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH Nam Sơn là ai?

✓ Trả lời: Quách Thanh Sơn

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Nam Sơn?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]