Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Hùng Thúy

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Hùng Thúy

Cong Ty TNHH Mtv Van Tai Hung Thuy
Mã Số Thuế: 2700664578
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 81, phố Phát Diệm – Thị trấn Phát Diệm – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 16-01-2013
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-01-2013
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2013
Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thúy
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Hùng Thúy

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Hùng Thúy?

✓ Trả lời: 2700664578

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Hùng Thúy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Hùng Thúy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Hùng Thúy?

✓ Trả lời: Số 81, phố Phát Diệm – Thị trấn Phát Diệm – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Hùng Thúy là ai?

✓ Trả lời: Ngô Thị Thúy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Hùng Thúy?

✓ Trả lời: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

[ad_2]