Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Ninh Bình

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Ninh Bình

Tiếng Anh:

HOANG LONG NINH BINH COBC CO., LTD

Cong Ty TNHH Mtv Tu Van Xay Dung Hoang Long Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700731520
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: SN 38, Phố Tây Sơn II – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 06-01-2015
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2015
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2015
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi Nguyễn Văn Lợi
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Ninh Bình

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700731520

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Ninh Bình?

✓ Trả lời: SN 38, Phố Tây Sơn II – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Lợi Nguyễn Văn Lợi

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long Ninh Bình?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]