Công Ty TNHH MTV Tiến Lịch

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Tiến Lịch

Cong Ty TNHH MTV Tien Lich
Mã Số Thuế: 2700913270
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: SN 41, Đường Tây Thành, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-10-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-10-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Lịch
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Tiến Lịch

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Tiến Lịch?

✓ Trả lời: 2700913270

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Tiến Lịch?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Tiến Lịch chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Tiến Lịch?

✓ Trả lời: SN 41, Đường Tây Thành, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH MTV Tiến Lịch là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Tiến Lịch

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Tiến Lịch?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]