Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ vận tải Mạnh Linh

[ad_1]

Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ vận tải Mạnh Linh

Cong ty TNHH MTV thuong mai va dich vu van tai Manh Linh
Mã Số Thuế: 2700558964
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Chi Lăng, Thôn Tân Nam, xã Quang Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 11-03-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-03-2010
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Linh Nguyễn Mạnh Linh
Ngành nghề chính: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ vận tải Mạnh Linh

Mã số thuế của Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ vận tải Mạnh Linh?

✓ Trả lời: 2700558964

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ vận tải Mạnh Linh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ vận tải Mạnh Linh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ vận tải Mạnh Linh?

✓ Trả lời: Đường Chi Lăng, Thôn Tân Nam, xã Quang Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ vận tải Mạnh Linh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Mạnh Linh Nguyễn Mạnh Linh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ vận tải Mạnh Linh?

✓ Trả lời: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

[ad_2]