Công ty TNHH MTV thương mại Thăng Long

[ad_1]

Công ty TNHH MTV thương mại Thăng Long

Cong ty TNHH MTV thuong mai Thang Long
Mã Số Thuế: 2700511099
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phố 9, Phường Đông Thành – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 05-06-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-06-2009
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Dương Duy Khang Dương Duy Khang
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH MTV thương mại Thăng Long

Mã số thuế của Công ty TNHH MTV thương mại Thăng Long?

✓ Trả lời: 2700511099

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH MTV thương mại Thăng Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH MTV thương mại Thăng Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV thương mại Thăng Long?

✓ Trả lời: Phố 9, Phường Đông Thành – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH MTV thương mại Thăng Long là ai?

✓ Trả lời: Dương Duy Khang Dương Duy Khang

Ngành nghề chính của Công ty TNHH MTV thương mại Thăng Long?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]