Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Học Tình

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Học Tình

Cong Ty TNHH Mtv Thuong Mai Hoc Tinh
Mã Số Thuế: 2700781930
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Phạm Thận Duật, Phố Thiện Tân – Phường Ninh Sơn – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 20-03-2015
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-03-2015
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2015
Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Học Hoàng Văn Học
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Học Tình

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Học Tình?

✓ Trả lời: 2700781930

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Học Tình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Học Tình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Học Tình?

✓ Trả lời: Đường Phạm Thận Duật, Phố Thiện Tân – Phường Ninh Sơn – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Học Tình là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Văn Học Hoàng Văn Học

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Học Tình?

✓ Trả lời: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

[ad_2]