Công ty TNHH MTV taxi Hoà Yến

[ad_1]

Công ty TNHH MTV taxi Hoà Yến

Cong ty TNHH MTV taxi Hoa Yen
Mã Số Thuế: 2700578135
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thị trấn Nho Quan – Huyện Nho quan – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 18-08-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Nho quan
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-08-2010
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Dương Đức Hoà Dương Đức Hoà
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH MTV taxi Hoà Yến

Mã số thuế của Công ty TNHH MTV taxi Hoà Yến?

✓ Trả lời: 2700578135

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH MTV taxi Hoà Yến?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH MTV taxi Hoà Yến chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV taxi Hoà Yến?

✓ Trả lời: Thị trấn Nho Quan – Huyện Nho quan – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH MTV taxi Hoà Yến là ai?

✓ Trả lời: Dương Đức Hoà Dương Đức Hoà

Ngành nghề chính của Công ty TNHH MTV taxi Hoà Yến?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]