Công Ty TNHH Mtv Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Cao Sơn

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Cao Sơn

Tiếng Anh:

CAOSONTRAVEL

Cong Ty TNHH Mtv Phat Trien Dich Vu Du Lich Cao Son
Mã Số Thuế: 2700667385
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 4 – Xã Gia Sinh – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 08-04-2013
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-04-2013
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2013
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Hiệp Nguyễn Tuấn Hiệp
Ngành nghề chính: Điều hành tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Cao Sơn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Cao Sơn?

✓ Trả lời: 2700667385

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Cao Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Cao Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Cao Sơn?

✓ Trả lời: Xóm 4 – Xã Gia Sinh – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Mtv Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Cao Sơn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tuấn Hiệp Nguyễn Tuấn Hiệp

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Cao Sơn?

✓ Trả lời: Điều hành tua du lịch

[ad_2]