Công Ty TNHH Mtv Lâm Sản Hải Thịnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Lâm Sản Hải Thịnh

Cong Ty TNHH Mtv Lam San Hai Thinh
Mã Số Thuế: 2700666423
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Bến sông số 3, phố Phong Lạc – Thị trấn Nho Quan – Huyện Nho quan – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 13-03-2013
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Nho quan
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-03-2013
Tổng số nhân viên trong công ty: 30
Năm tài chính: 2013
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Xuân Tuyên
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Lâm Sản Hải Thịnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Lâm Sản Hải Thịnh?

✓ Trả lời: 2700666423

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Lâm Sản Hải Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Lâm Sản Hải Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Lâm Sản Hải Thịnh?

✓ Trả lời: Bến sông số 3, phố Phong Lạc – Thị trấn Nho Quan – Huyện Nho quan – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Mtv Lâm Sản Hải Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Xuân Tuyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Lâm Sản Hải Thịnh?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]