Công ty TNHH MTV Gia Lâm

[ad_1]

Công ty TNHH MTV Gia Lâm

Cong ty TNHH MTV Gia Lam
Mã Số Thuế: 2700555748
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 4 – Xã Gia Lâm – Huyện Nho quan – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 20-01-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Nho quan
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-01-2010
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Lý Văn Lâm Lỹ Văn Lâm
Ngành nghề chính: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH MTV Gia Lâm

Mã số thuế của Công ty TNHH MTV Gia Lâm?

✓ Trả lời: 2700555748

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH MTV Gia Lâm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH MTV Gia Lâm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Gia Lâm?

✓ Trả lời: Xóm 4 – Xã Gia Lâm – Huyện Nho quan – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH MTV Gia Lâm là ai?

✓ Trả lời: Lý Văn Lâm Lỹ Văn Lâm

Ngành nghề chính của Công ty TNHH MTV Gia Lâm?

✓ Trả lời: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

[ad_2]