Công ty TNHH MTV du lịch Hoàng Long

[ad_1]

Công ty TNHH MTV du lịch Hoàng Long

Cong ty TNHH MTV du lich Hoang Long
Mã Số Thuế: 2700510426
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Kỳ Phú – Huyện Nho quan – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 28-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Nho quan
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-05-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng Lê Văn Hưng
Ngành nghề chính: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH MTV du lịch Hoàng Long

Mã số thuế của Công ty TNHH MTV du lịch Hoàng Long?

✓ Trả lời: 2700510426

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH MTV du lịch Hoàng Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH MTV du lịch Hoàng Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV du lịch Hoàng Long?

✓ Trả lời: Xã Kỳ Phú – Huyện Nho quan – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH MTV du lịch Hoàng Long là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Hưng Lê Văn Hưng

Ngành nghề chính của Công ty TNHH MTV du lịch Hoàng Long?

✓ Trả lời: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

[ad_2]