Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Minh Châu

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Minh Châu

Cong Ty TNHH Mtv Dau Tu Xay Dung Va Phat Trien Minh Chau
Mã Số Thuế: 2700715818
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 477, Phố Tiến Yết – Thị trấn Me – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 09-10-2014
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-10-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 35
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Lượng Nguyễn Gia Lượng
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Minh Châu

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Minh Châu?

✓ Trả lời: 2700715818

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Minh Châu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Minh Châu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Minh Châu?

✓ Trả lời: Đường 477, Phố Tiến Yết – Thị trấn Me – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Minh Châu là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Gia Lượng Nguyễn Gia Lượng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Minh Châu?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]