Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Tâm Chiến Thắng

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Tâm Chiến Thắng

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Xay Dung Va Thuong Mai Tam Chien Thang
Mã Số Thuế: 2700727330
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 2 – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 31-12-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-12-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 15
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thắng Phạm Văn Thắng
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Tâm Chiến Thắng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Tâm Chiến Thắng?

✓ Trả lời: 2700727330

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Tâm Chiến Thắng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Tâm Chiến Thắng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Tâm Chiến Thắng?

✓ Trả lời: Xóm 2 – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Tâm Chiến Thắng là ai?

✓ Trả lời: Phạm Văn Thắng Phạm Văn Thắng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Tâm Chiến Thắng?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]