Công Ty TNHH Một Thành Viên Tráng Sơn Hà

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tráng Sơn Hà

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Trang Son Ha
Mã Số Thuế: 2700615098
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm Xuân Thành – Xã Ninh Vân – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 12-09-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-09-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Đỗ Khắc Tráng Đỗ Khắc Tráng
Ngành nghề chính: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Tráng Sơn Hà

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tráng Sơn Hà?

✓ Trả lời: 2700615098

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tráng Sơn Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tráng Sơn Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tráng Sơn Hà?

✓ Trả lời: Xóm Xuân Thành – Xã Ninh Vân – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tráng Sơn Hà là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Khắc Tráng Đỗ Khắc Tráng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tráng Sơn Hà?

✓ Trả lời: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

[ad_2]