Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Ssp Việt Nam – Chi Nhánh Ninh Bình

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Ssp Việt Nam – Chi Nhánh Ninh Bình

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Son Ha Ssp Viet Nam – Chi Nhanh Ninh Binh
Mã Số Thuế: 0106980045-004
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 220, phố Bình Chương – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 22-01-2016
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-01-2016
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2016
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quang
Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Ssp Việt Nam – Chi Nhánh Ninh Bình

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Ssp Việt Nam – Chi Nhánh Ninh Bình?

✓ Trả lời: 0106980045-004

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Ssp Việt Nam – Chi Nhánh Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Ssp Việt Nam – Chi Nhánh Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Ssp Việt Nam – Chi Nhánh Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số 220, phố Bình Chương – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Ssp Việt Nam – Chi Nhánh Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tiến Quang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Ssp Việt Nam – Chi Nhánh Ninh Bình?

✓ Trả lời: Sản xuất các cấu kiện kim loại

[ad_2]