Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Lợi Ninh Bình

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Lợi Ninh Bình

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Phu Loi Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700608492
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 58/3 – Phường Bắc Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 20-05-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-05-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Lê Đình Thông Lê Đình Thông
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Lợi Ninh Bình

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Lợi Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700608492

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Lợi Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Lợi Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Lợi Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số 58/3 – Phường Bắc Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Lợi Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Lê Đình Thông Lê Đình Thông

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Lợi Ninh Bình?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[ad_2]