Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Vôi Việt

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Vôi Việt

Tiếng Anh:

VIET LIME MINERALS CO., LTD

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Khoang San Voi Viet
Mã Số Thuế: 2700639155
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số nhà 10, phố Tân Đẩu Long – Phường Tân Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 17-04-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Anh Phạm Tuấn Anh
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Vôi Việt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Vôi Việt?

✓ Trả lời: 2700639155

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Vôi Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Vôi Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Vôi Việt?

✓ Trả lời: Số nhà 10, phố Tân Đẩu Long – Phường Tân Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Vôi Việt là ai?

✓ Trả lời: Phạm Tuấn Anh Phạm Tuấn Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Vôi Việt?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]