Công Ty TNHH Một Thành Viên Khải Hoa – Chi Nhánh Số I

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khải Hoa – Chi Nhánh Số I

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Khai Hoa – Chi Nhanh So I
Mã Số Thuế: 2700569388-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 465, Phố Khánh Minh – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 13-10-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-10-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Trần Sỹ Khải Trần Sỹ Khải
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Khải Hoa – Chi Nhánh Số I

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khải Hoa – Chi Nhánh Số I?

✓ Trả lời: 2700569388-001

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Khải Hoa – Chi Nhánh Số I?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khải Hoa – Chi Nhánh Số I chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khải Hoa – Chi Nhánh Số I?

✓ Trả lời: Số 465, Phố Khánh Minh – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khải Hoa – Chi Nhánh Số I là ai?

✓ Trả lời: Trần Sỹ Khải Trần Sỹ Khải

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Khải Hoa – Chi Nhánh Số I?

✓ Trả lời: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]