Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Tuyến

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Tuyến

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Hung Tuyen
Mã Số Thuế: 2700612322
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đàm Khánh Tây – Phường Yên Bình – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-08-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-08-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Tuyến Vũ Thị Tuyến
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Tuyến

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Tuyến?

✓ Trả lời: 2700612322

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Tuyến?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Tuyến chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Tuyến?

✓ Trả lời: Đàm Khánh Tây – Phường Yên Bình – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Tuyến là ai?

✓ Trả lời: Vũ Thị Tuyến Vũ Thị Tuyến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Tuyến?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]