Công Ty TNHH Một Thành Viên F-World

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên F-World

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien F-World
Mã Số Thuế: 2700612160
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phố Đại Phong – Phường Nam Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 26-07-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-07-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Toàn Nguyễn Đức Toàn
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên F-World

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên F-World?

✓ Trả lời: 2700612160

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên F-World?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên F-World chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên F-World?

✓ Trả lời: Phố Đại Phong – Phường Nam Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên F-World là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Toàn Nguyễn Đức Toàn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên F-World?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]